Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled akcí na školní rok 2018/2019

Návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav - dle nabídek, průběžně doplňovány,

další akce možné dle nabídek, situací ve třídě – viz přehledy akcí na měsíc

Rodiče jsou informováni na nástěnce v hale, na dveřích šaten, na webových stránkách měsíc dopředu             

 

Září-listopad:

 • informativní schůzka pro rodiče 12. 9. 2018

(seznámení se Školním vzdělávacím programem, Řádem školy, docházka a omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou)

 • informativní schůzka pro rodiče dětí navštěvujících nápravu řeči 19. 9. 2018
 • návštěva historické části města                                                           
 • návštěva MUZEA ŠKODA       - zelená
 • návštěva letiště
 • malá technická univerzita
 • výlet autobusem Ralsko-Mimoň – program Lesní pedagogika
 • výlety do přírody (okolí Mladé Boleslavi)          
 • návštěva zahrady domu dětí     
 • seznamování s prací s keramickou hlínou                                                                    
 • fotografování dětí                                                                                                             
 • návštěva knihovny
 • odpolední pracovní dílna dětí a rodičů v mateřské škole                                    
 • návštěva Městské policie-prevence kriminality                                                             

Prosinec:

 • mikulášská nadílka                                                                                                     
 • vítání občánků na MÚ                                     
 • návštěva vánoční výstavy                                                                                           
 • vánoční jarmark
 • besídky pro rodiče                                                                                                                 

Leden - duben:

 • beseda „Zápis a školní zralost“ učitelky ZŠ, rodiče, uč. MŠ                   
 • návštěva I. třídy ZŠ - před zápisem dětí do ZŠ – „školáci“        
 • plavecká výuka v Městském bazénu v Mladé Boleslavi  
   14. 2. – 2. 5. 2019

          děti zelené a červené tř.

 • karneval v MŠ 
 • Malá technická univerzita
 • schůzka pro rodiče (seznámení s hospodařením MŠ, rozpočtem, ŠVP, škola v přírodě)   
 • výstavy Velikonoce                                                                                                

květen – červen:

 • výlety do přírody
 • výlet do ZOO Liberec – děti z modré a žluté třídy                                            
 • návštěva HZS 
 • návštěva mini ZOO, Zverimexu                                                          
 • škola v přírodě – zelená, červená tř.- nejstarší děti
  20. 5. - 24. 5. 2019, Blata
 • dopravní hřiště - dopraváček                                                                           
 • oslava MDD
 • informativní schůzka pro rodiče nových dětí
 • třídní setkání, rozloučení se školáky