Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 2019/2020

v

Zápis dětí

do Mateřské školy DUHA, o.p.s., Novákova 1143, 29301 Mladá Boleslav

 

Přihláška ke stažení zde.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ DUHA, o.p.s. je možné získat také v kanceláři MŠ DUHA o.p.s.

(Od 1. 9. 2019 změna právní formy:  Mateřská škola Duha Mladá Boleslav, Novákova 1143, příspěvková organizace. Se změnou zřizovatele se mění podmínky v platbě školného, tj. 400,-Kč na dítě a měsíc, zákonní zástupci dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí s odkladem školní docházky školné neplatí.)

 

Zápis pro školní rok 2019/2020  

ve čtvrtek 2. 5. 2019

v době 12:30 – 16:30 hod. v kanceláři ředitelky školy

S sebou:   rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou žádost o přijetí
+ potvrzení o očkování od lékaře (součást žádosti)

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do mateřské školy převyšuje počet volných míst:   

1. Děti, které dosáhnou v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 šesti let nebo mají rozhodnutím ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku - povinné předškolní vzdělávání,

2. sourozenci dětí navštěvujících ve školním roce 2019/2020 MŠ DUHA, o.p.s. - seřazené od nejstaršího po nejmladší (děti 4,3leté),

3. děti seřazené od nejstaršího po nejmladší.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
- neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

                           

                                                         Věra Stehlíková, ředitelka MŠ DUHA, o.p.s.