Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zapojení do projektů

1. projekt:
Děti z červené třídy jsou zapojeny do celoročního projektu společnosti Beiersdorf spol. s.r.o., určeném mateřským školám. Projekt byl vypracován pod odbornou gescí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., PhDr. Jana Kropáčková, PhD., akadem. malíř Gabriel Filcík ).

Integrační vzdělávací projekt „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“ je zpracován v souladu s RVP PV a přináší podněty k přípravě dítěte na vstup do základní školy. Projekt je dvoukolový, zvlášť na první a druhé pololetí školního roku, součástí jsou pracovní sešity a další didaktické materiály.

 

2. projekt:

Komplexní systém hodnocení – aktivita tvorby inspirativní praxe (ČŠI + garant PF UK Praha), projekt dvouletý.

 

3. projekt:

SC1 Společenství praxe - Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání  (PF UK Praha), projekt tříletý: Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.